Czym są systemy wspomagania słuchu?

urządzenie wspomagające słyszenie

Problemy ze słuchem są bardzo powszechne w polskim społeczeństwie. Utrata części lub całości jednego ze zmysłów stanowi bardzo duże wyzwanie, znacząco utrudniające funkcjonowanie w społeczeństwie. Z pomocą ludziom zmagającym się z wadami słuchu przychodzą systemy wspomagania słuchu.

Wykorzystywane przez takie systemy urządzania wspomagające słyszenie definiowane są jako zdolne bezprzewodowo przekazywać dźwięk na określoną odległość. Dzięki temu warunki panujące w pomieszczeniu, w tym zakłócenia nie utrudniają odbioru dźwięku i nie wpływają na proces jego odbioru.

Systemy wspomagające słyszenie – definicja

Określenie czym są systemy wspomagania słuchu, szczególnie na potrzeby refundacji nie jest łatwe. Do tej pory definicja mówiła, że refundowane są systemy FM. Obecnie zapis ten usunięto i odpowiednich dokumentach funkcjonuje tylko pojęcie systemu wspomagania słuchu.

Czyli pole do interpretacji jest szerokie. Generalnie założenie jest takie, że urządzenia wspomagające słyszenie mają pomóc osobom niedosłyszącym poprzez wspomaganie naturalnego zmysłu słuchu. Pamiętać jednak należy, że przyczyny niedosłuchu są bardzo różne. Są ludzie, u których badania audiometryczne nie wykazują nieprawidłowości, ale mimo wszystko mają oni problem ze zrozumieniem mowy.

Systemy klasyczne oraz systemy CAPD

Zazwyczaj systemy wspomagania słuchu składają się z dwóch części, które komunikują się między sobą bezprzewodowo. Dodatkowo urządzenia wspomagające słyszenie można podpiąć do aparatu słuchowego.

Jeśli nie ma konieczności stosowania aparatu, np. w systemach CAPD wtedy systemy wspomagania słuchu mogą być podłączone bezpośrednio do nadajnika umieszczonego na uchy. Drugim elementem systemu jest oczywiście mikrofon. Jedną z opcji jest jeśli chodzi o urządzenie wspomagające słyszenie jest mikrofon na bluetooth, który może przekazywać sygnał dźwiękowy bezpośrednio do aparatu, bez konieczności używania dodatkowego odbiornika.

Tego typu rozwiązanie jest tańsze niż typowe systemy wspomagania słuchy i doskonale sprawdza się chociażby w salach wykładowych, dodatkowo jest lekkie, poręczne i ma bardzo duży zasięg.

Więcej informacji znajdziesz na: https://elfurio.pl/systemy-wspomagania-sluchu